TOIMINTATERAPIAPALVELUT


TOIMINTATERAPIAPALVELUT

TOIMINTATERAPIA
Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota toteuttaa laillistettu, amk-tutkinnon suorittanut terapeutti. Ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma ja sitä voi käyttää vain toimintaterapeutin ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Toimintaterapian tavoitteena on tarjota asiakkaalle keinoja selviytyä mahdollisimman omatoimisesti omassa arjessaan. Toimintaterapian asiakkaana voi olla lapsi, nuori, aikuinen tai ikääntynyt. Terapia toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä, tehden yhteistyötä asiakkaan yhteisön kanssa. Toimintaterapia perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Kuntoutussuosituksen lääkinnälliseen kuntoutukseen tekee asiakkaan hoidosta vastaava kuntoutustyöryhmä ja/tai lääkäri.

TOIMINTATERAPIA EMMALEENA KORTENIEMI
Toimintaterapia Emmaleena Korteniemi tarjoaa palveluita suomen kielellä Länsi-Lapin alueella. Toiminta-alueet ovat Ylitornio, Pello, Kolari sekä Muonio. Terapia toteutetaan asiakkaan kotona, koulussa, päiväkodissa tai muussa lähiympäristössä. Kuntoutus on asiakaslähtöistä ja terapiassa painotetaan lähiympäristön osuutta suunnitelmia tehdessä. Yrityksellä on monipuoliset välineet ja terapiamateriaalit. 

Toiminta käynnistyy 1.1.2019. Toimintaterapia on Kelan järjestämää ja rahoittamaa kuntoutusta. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela. 

​Tarkempaa tietoa Kelan etuuksista, kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista saat Kelan internetsivuilta (www.kela.fi). Tarvittaessa voit olla yhteydessä Kelaan. Kelan etuuskohtaiset palvelunumerot ovat Kelan verkkosivuilla www.kela.fi > Yhteystiedot > Palvelunumerot. Kelan toimistojen osoitteet löytyvät samalta sivulta www.kela.fi  >Yhteystiedot > Toimistot ja muut palvelupisteet.